مشتریان گرامی، شرکت قطعه گستر بارمان کیمیا اعلام می دارد که تسمه های با مارک کنتیننتال که 10رقم اول شماره اطمینان13رقمی آن ها 9657424597 و 8رقم ابتدایی شماره سریال آن ها 4225538 باشد و بر روی برچسبهای جعلی این شرکت ثبت گردیده، کاملا تقلبی هستند و خرید و فروش آن ها پیگرد قانونی خواهد داشت.

timing-belt-replacement

زمان تعویض تسمه تایم:

زمان تعویض این تسمه از 60000هزارکیلومتر(رانندگی با شتابهای منفی و مثبت زیاد و با دور بالای موتور-دنده مرده-ایستائی و عدم کارکرد خودرو به مدت طولانی-گذشت زمان زیاد حدود مثلا 3 سال از آخرین نصب – صدادار شدن بلبرینگ تسمه سفت کن – روغن ریزی سرمیل لنگ- تسمه نامرغوب-تسمه بیش ازحدسفت)تا 80000هزارکیلومتر(رانندگی ملایم و پیوسته و با دور موتور متوسط و گذشت زمان حدود 2سال)متغییرمیباشد.درصورتیکه ازکیلومترآخرین نصب و نوع کارکرد خودرو مطلع نمیباشید توصیه میشود مکانیک شما،تسمه را به صورت گفته شده بازدید کند:


در روز روشن و پرنور کاپوت را تا آخرین درجه آن بالا بزند و سمت چپ موتور(سمت شاگرد)درمحلی که شیلنگهای رفت وبرگشت بنزین به باک جفت هم قرار گرفته اند و به صورت قوس تقریبا نیمدایره میباشد.شیلنگها را از روی بست آنها بدون فشار دادن بیش ازحد آزاد کرده و روپوش لاکی تسمه تایم که زیر شلنگها قرارگرفته را با بازکردن دوپیچ نگهدارنده آن که یکی در بالا و دیگری درپائین است بازکند.(پیچ پائینی آچارخوری سخت دارد به همین علت مکانیک اینکار را بهتر است انجام دهد)خودرو را در دنده5 گذاشته و آرام حرکت کنید و باعبورتسمه ازمقابل شما آنرا ازنظرفرسودگی و ترک خوردگی و نخ کش شدن و یا آسیب دیدگی و یا چرب بودن چک کند.درصورت وجود هرکدام از موارد گفته شده نیاز به تعویض تسمه توسط مکانیک خواهد داشت.

09

تعویض تسمه پروانه شبیه تعویض تسمه چندشیاریv شکل با پولی های کشش ثابت می باشد.

برای تنظیم کشش تسمه درقسمت سفت شده از مقیاسkrikit استفاده کنید.

 

تسمه پروانه نو

مقطعAVX10= 40 کیلوگرم

مقطعAVX13= 55 کیلوگرم

 

تسمه پروانه کهنه تر

مقطعAVX10= 30-25 کیلوگرم

مقطعAVX13= 45-40 کیلوگرم

 

belt-replacement

تعویض یک تسمه شیاریv شکل:

   تسمه های چند شیاری V شکل (نو)

   مقطعPK =14-12 کیلوگرم/شیار

 

تسمه های چند شیاری V شکل (کهنه تر)

   مقطعPK =10-9 کیلوگرم/دنده(شیار)

 

درصورتیکه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

از ابزارهای مناسب برای قراردادن سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع Belt removal استفاده کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید (تصویر1 از بالا)

·         دقت کنید که با شکل تسمه آشنائی داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر است)

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید(تصویر2)

·         دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دید(تصویر3) و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید(تصویر4)

·         دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.

·         مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید کلیه ابزارها را بردارید.

·         دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.

·         موتور را روشن کنید و دقت کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا خیر.

·         موتور را خاموش کنید. برای چک کردن کشش تسمه روی قسمتسفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.(تصویر5)

·         اگر کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه سازنده گفته شده است چک کنید.

·         تسمه کهنه را ضمن رعایت مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.

 

اگرسیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

·         کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.

·         دقت کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنائی داشته باشید(کشیدن یک نقشه به شما کمک می کند

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پول یهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید.

·         دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد ابتدا آن را روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.

·         دقت کنید که تسه درست در شیارها قرار گرفته باشد.

·         برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت دشه ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.

·         بگذارید موتور برای چند دققه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.

·         کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.

·         تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.