مشتریان گرامی، شرکت قطعه گستر بارمان کیمیا اعلام می دارد که تسمه های با مارک کنتیننتال که 10رقم اول شماره اطمینان13رقمی آن ها 9657424597 و 8رقم ابتدایی شماره سریال آن ها 4225538 باشد و بر روی برچسبهای جعلی این شرکت ثبت گردیده، کاملا تقلبی هستند و خرید و فروش آن ها پیگرد قانونی خواهد داشت.

safety-tips

در موقع نصب تسمه ها، فقط از ابزار مربوطه(نه پیچ گوشتی) استفاده کنید.

تسمه باید بدون استفاده از زور نصب شود.

چک کنید که پولی های تسمه بدون نقص باشند (بدون گردو خاک و رنگ و پلیسه و غیره) و از نظر اندازه با تسمه مناسب باشند.

دقت کنید که پولی ها به طور صحیح و موازی با محور تنظیم شده باشند

مجموعه محرک تسمه های v شکل حاوی یک دست کامل از تسمه ها با طولهای هماهنگ کامل از تسمه ها با طولهای هماهنگ می باشد لذا اگر حتی یکی از تسمه ها دچار اشکال شود بقیه تسمه ها نیز باید تعویض شوند.

استفاده ازواکش تسمه یا موارد مشابه ضرورت ندارد تسمه در صورت تنظیم کشش اولیه صحیح بسیارخوب کار می کند.

هرگز اجازه ندهید مایعات خورنده یا زنگ آور با تسمه های تماس پیدا کنند چرا که این مواد به قسمتهای پلاستیکی آنها صدمه می زنند.